KONTAKT


CK ADRIA TRAVEL s.r.o.

INFOLINKA A REZERVÁCIE ZÁJAZDOV

Mobil: +421 911 594464

email: zajazdy@traveladria.eu

Kontakt pre kolektívy, firmy, školy, teambuildingy, marketing: 0911 692269

Call linka - počas pracovných dní

Pondelok - Piatok

od 10:00 do 12:00 od 13:00 do 17:00

ADRIA TRAVEL s. r. o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v BB odd. Sro, vložka č. 29042/S

Sídlo:  Sitnianska 34, 974 00 Banská Bystrica

IČO:            50 108 638

IČ DPH:       SK2120176531

Bankové spojenie:

Slovenská republika - účet vedený v EUR

Fio banka a.s.
IBAN: CZ26 2010 0000 0028 0180 1456


Všeobecná úverová banka a.s., VUB a.s.

č. ú.: 47 4609 7353 / 0200

IBAN: SK58 0200 0000 0047 4609 7353


Uni Credit bank


IBAN: SK9811110000001378958012


Česká republika - účet vedený  v CZK

Fio banka a.s.

č.ú. 2301702857/2010

IBAN: CZ08 2010 0000 0023 0170 2857 


Orgán dozoru: SOI Banská Bystrica,
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica