KONTAKT


CK ADRIA TRAVEL s.r.o.

Vážení zákazníci,

Vzhľadom k mimoriadnej situácii CK dočasne pozastavuje všetky naše call linky, z dôvodu extrémneho preťaženia našich operátorov, ktorí  Vám v týchto časoch nemôžu poskytovať informácie ktorých sa dožadujete, keďže všetky zásahy do zmlúv je možné vykonať jedine písomnou formou. Sme Vám plne k dispozícii prostredníctvom e-mailu, avšak radi by sme Vás predom upozornili, na predĺženú dobu na vybavenie mailu, keďže v tejto chvíli prijímame enormné množstvo korešpondencie. A žiaľ ani my sme neboli personálne pripravení na zvládnutie takejto neočakávanej udalosti. Našou snahou je vybaviť všetky požiadavky v čo najkratšom čase, tak Vás žiadame o strpenie a žiadame Vás aby ste rovnakú požiadavku nezasielali mailom dvakrát, poprípade v kópiách na viaceré naše mailové adresy. Z dôvodu nariadení vlády sme taktiež zaviedli pre všetkých našich zamestnancov home office a naše kancelárie sú zatvorené. Všetka korešpondencia ktorá bude zasielaná poštou bude vybavená a prevzatá až po uplynutí týchto nariadení. Preto Vás opätovne žiadame aby ste zvolili emailovú komunikáciu.

 

ĎAKUJEME za pochopenie.

 

INFOLINKA A REZERVÁCIE ZÁJAZDOV

Mobil: +421 911 594464

email: zajazdy@traveladria.eu

Kontakt pre kolektívy, firmy, školy, teambuildingy, marketing: 0911 692 269

Call linka - počas pracovných dní

Pondelok - Štvrtok

od 10:00 do 12:00 od 13:00 do 15:00

ADRIA TRAVEL s. r. o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v BB odd. Sro, vložka č. 29042/S

Sídlo:  Sitnianska 34, 974 00 Banská Bystrica

IČO:            50 108 638

IČ DPH:       SK2120176531

Bankové spojenie:

Slovenská republika - účet vedený v EUR

Fio banka a.s.
IBAN: CZ26 2010 0000 0028 0180 1456

Všeobecná úverová banka a.s., VUB a.s.

č. ú.: 34 4559 7958 / 0200

IBAN: SK54 0200 0000 0034 4559 7958


Česká republika - účet vedený  v CZK

Fio banka a.s.

č.ú. 2301702857/2010

IBAN: CZ08 2010 0000 0023 0170 2857 


Orgán dozoru: SOI Banská Bystrica,
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica