Najkrajšie mestá, pláže a Národné parky Chorvátska


Typ zájazdu

Poznávací


Krajina

Chorvátsko


Lokalita

Plitvice, Zadar, Trogir, NP Krka, NP Kornati, Šibenik


Hotel

1,2,3-lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením


Strava

Raňajky


Doprava

Autobusová


OPIS

Naozaj len na skok z domu Vám ponúkame neuveriteľné zážitky v najkrajších mestách a dychvyrážajúcich národných parkoch Chorvátska. Tak neváhajte a poďte s nami na výlet a vráťte sa plní nezabudnuteľných dojmov a s foťákom plným fotografií.

  CENNÍK ZÁJAZDU
Termín zájazduCena zájazdu odVoľné miesta
13.09.2022 - 18.09.2022249,00 €   299,00 €  17%0 Objednať
  PROGRAM

1.deň:

Vo večerných hodinách odchod zo Slovenska.

2.deň:

V ranných hodinách príchod na pobrežie chorvátskeho letoviska s neopakovateľnou pohodovou atmosférou. Mesto Zadar - rímske mesto s majestátnymi vykopávkami, chrámami či morským organom. Krátka prehliadka starobylého mestečka so sprievodcom. Poprechádzajte sa malebnými uličkami, ochutnajte pleskavicu či čevapčiči a v neposlednom rade nabite sa energiou horúceho chorvátskeho slnka.

Voľný program v meste.

Presun na ubytovanie. Nocľah.

3.deň:

Raňajky, po raňajkách presun do mesta Šibenik, ktorý je perlou renesancie na Jadrane. Prehliadka mesta so sprievodcom - prehliadneme si katedrálu Sv. Jakuba, benátsku loggiu, výstup na františkánsku záhradu a pevnosť Sv. Anny.

V popoludňajších hodinách návšteva Národného parku Krka, kde sa natáčali exteriéry zo známych filmov o Vinetouovi, prechádzka po lavičkách nad jazierkami hemžiacimi sa rybami a vodným životom.

Presun na ubytovanie, nocľah.

4.deň:

Raňajky po raňajkách návšteva Národného parku Kornati, plavba loďou pomedzi ostrovčeky ktoré majú prívlastok perly rozsypané v jadranskom mori.  Plavbu si užite za tónov chytľavých chorvátskych tónov, s možnosťou tradičnej večere a typickej Rakie.

V popoludňajších hodinách návšteva najkrajšieho mesta Dalmácie - Trogiru, ktorý má historické centrum a prístav na jadranskom pobreží a mesto je situované medzi pevninou  a ostrovom Čiovo. Je zapísaný na liste UNESCO.

Presun na ubytovanie, nocľah.

5.deň:

Raňajky, po raňajkách návšteva najslávnejšieho chorvátskeho Národného parku - Plitvice, ktoré patria k najkrajším prírodným výtvorom v Európe, sú zapísané do zoznamu UNESCO a medzi 16. jazierkami  ktoré sú v rôznej nadmorskej výške padajú vodopády so spenenou a hučiacou vodou. Počas návštevy parku sa môžete odviesť vláčikom či absolvovať plavbu loďou.

Vo večerných hodinách presun na Slovensko

6. deň:

V ranných hodinách príchod na Slovensko.

  INFO

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do krajiny a návratu na Slovensko

https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/chorvatsko-podmienky-vstupu-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19?_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fcestovanie_a_konzularne_info%2Fdetail%2F-%2Fasset_publisher%2FIw1ppvnScIPx%2Fcontent%2Fchorvatska-republika%3FdisplayMode%3D1

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

Cena zahŕňa:

- dopravu klimatizovaným autobusom

- 3 x ubytovanie s vlastným sociálnym zariedením na každej izbe

- 3 x raňajky

- služby sprievodcu počas celého zájazdu,

- poistenie insolventnosti CK

Cena nezahŕňa:

- poplatok za vstup a prejazd turistického autobusu územím Chorvátska, parkovné  - cca 15 EUR

- pobytová taxa cca  4 EUR / noc 
- palivový príplatok 15 € / osoba ( vplyvom zvýšenia pohonných hmôt)

Voliteľné príplatky:

- komplexné cestovné poistenie - možnosť zabezpečiť v CK - 2,50 EUR ( KOMFORT )  3,80 EUR ( EXTRA ) / osoba / deň (kompletné informácie nájdete nižšie)
-  spiatočná miestenka 10,00 EUR/osoba - možnosť prednostného výberu sedadla v autobuse
-  príplatok za jednolôžkovú izbu 30,00 EUR/noc - povinne pri obsadení izby jednou osobou

- vstupy do Národných parkov - ceny vstupov sú orientačné, CK nezodpovedá za ceny vstupov, nakoľko je možné ich prevádzkovateľom zmeniť a CK nemá na to žiadny dosah

NP Plitvice – 300 HRK / osoba

NP Krka – 200 HRK / osoba

NP Kornati – plavba loďou v NP s večerou – 58 EUR / osoba

 

Termíny a nástupné miesta:

13.9. - 18. 9. 2022

Nitra, Trnava, BratislavaPríplatky za nástupné miesta:

- nástupné miesto Bratislava – bez príplatku

- nástupné miesta s doplatkom 10,00  €/ osoba- Nitra, Trnava

INFORMÁCIE KU KOMPLEXNÉMU CESTOVNÉMU POISTENIU

Ponúkame k dispozícii nasledovné poistné balíky:

  1. balík KOMFORT cena 2,50 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, STORNO poistenia, ale storno poistenie je so spoluúčasťou 15%, a je limitovaný vekom, tj. pre osoby do 70 rokov
  2. balík EXTRA cena 3,80 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, úplne všetko vrátane STORNO poistenia. Storno poistenie je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno postenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo v čase / súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradu prvej zálohy za zájazd. Ak by sa cestovné poistenie uzatvorilo v iný deň (neskorší) ako si klient kúpil zájazd, alebo platil prvú zálohu za zájazd, tak je storno poistenie so spoluúčasťou 15%.

Cestovné poistenie kryje aj COVID udalosti!

  • Cestujete do zahraničia a boli ste pred cestou COVID - pozitívny?
  • Nachádzate sa v zahraničí a ste COVID – pozitívny?

 Poistenie storno poplatku, náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu platí aj v súvislosti s ochorením COVID-19

 V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19  

(A to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019, ostávajú nezmenené a naďalej platné!)

Pripoistenie PANDEMIA

Možnosť pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie, ktorou budú kryté náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do preventívnej karantény a náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení preventívnej karantény v zahraničí.

 

Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19

alebo inej epidémie/pandémie pre cestovné kancelárie

 

Rozsah pripoistenia je platný len pre poistené osoby, ktoré majú dojednané pripoistenie PANDÉMIA v návrhu poistnej zmluvy!

Poisťovateľ (UNIQA poisťovňa a. s.) hradí nad rámec Všeobecných poistných podmienok pre Krátkodobé cestovné poistenie – 2019 náklady súvisiace s pandémiou / epidémiou:

 

  1. Náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény:

- preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený ubytovaný, sa preukáže nákaza)

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na ubytovanie na základe doložených podkladov a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradného ubytovania obmedzené na rovnakú kategóriu hotela ako pôvodné ubytovanie a je plnené maximálne do doby ukončenia karantény. Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény hradí poisťovateľ len ak neboli hradené oprávneným miestnym orgánom v zahraničí.

 

  1. Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí:

- preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na náhradnú dopravu, na základe doložených podkladov, a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradnej dopravy obmedzené cenou letenky alebo cestovného lístka na ekonomickú triedu.

 

  1. Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre prípad nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na cestu do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak).

-Rozšírenie rozsahu poistenia storno poplatku o prípady, kedy poistený zdokladuje, že na Slovensku, ešte pred odjazdom do zahraničia mu nebolo umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku vzhľadom na zdravotné riziká súvisiace s COVID-19 a podozrenie na ochorenie poisteného. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistenia storno poplatku.

Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poistený doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť Slovensko na hraničnej kontrole krajiny susediacej so Slovenskom z dôvodu nesplnenia zdravotných podmienok potrebných na vycestovanie a podozrenie na ochorenie poisteného (za predpokladu, že o nesúlade svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť).

Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj pripoistenia PANDÉMIA. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia PANDÉMIA poistenému nevznikne, ak bolo dojednané po oznámení poistiteľa o ukončení predaja.

 

Pripoistenie PANDÉMIA je možné uzatvoriť len ako doplnkové poistenie k poistným balíkom KOMFORT ( cena balíčka je 3,70 EUR / osoba / deň )  alebo EXTRA ( cena balíčka je 5,00  EUR / osoba / deň )  Krátkodobého cestovného poistenia.

 

Poistné limity platné pre pripoistenie PANDÉMIA:

Územný rozsah Náklady na ubytovanie Náklady na náhradnú dopravu

Európa:                400 EUR (náklady na ubytovanie), 400 EUR (náklady na náhradnú dopravu)