Malaga a Gibraltar - lákadlá slnečnej Andalúzie


Typ zájazdu

Poznávacie


Krajina

Španielsko


Lokalita

Costa del Sol


Hotel

3 x s vlastným soc. zariadením na každej izbe


Strava

Raňajky


Doprava

Letecky


OPIS

Malaga andalúzska kráska na Costa del Sol - Slnečnom pobreží ponúka návštevníkom úžasnú mozaiku lákadiel - pláže, živé tržnice, história, ale aj posedenia v útulných krčmičkách pri výdatnom "madrileno".

A Gibraltar to je jedinečný fenomén v rámci celej Európy - kúsok Británie na Španielskom území, voľne pobehujúce opičky a dychvyrážajúca Gibraltarská skala - to všetko robí tento kúsok zeme absolútne jedinečným.

  CENNÍK ZÁJAZDU
Termín zájazduCena zájazdu odVoľné miesta
24.03.2023 - 27.03.2023499,00 €   549,00 €  9%9 Objednať
  PROGRAM

1.deň:

Prílet do Malagy v doobedných hodinách. Transfer na ubytovanie.
Začneme s prvou ochutnávkou mesta - vyberieme sa k Maorskej pevnosti Alcazaba z 11.storočia ponúkajúcej úchvatné výhľady na more  a nevynecháme ani typický miestny trh Atarazanas. Nájdeme tu aj Amfiteáter z rímskych čias.
Malaga je aj rodiskom slávneho extravagantného maliara Pabla Picassa, ktorému je venované aj múzeum v jeho rodnom dome. Uvidíme aj katedrálu La Manquita a večer strávime na živej ulici Marqués de Larios plnej obchodíkov a krčmičiek.
Ubytovanie. Nocľah.
2.deň:
Po raňajkách sa vyberieme do mesta s atraktívnou polohou na skale - Ronda. Po celé desaťročia inšpirovala umelcov a celkom iste očarí aj Vás. Najväčšou atrakciou je staroveký most Puente Nuevo klenúci sa cez hlbokú priepasť. Centrum mesta - námestie Plaza de Espana preslávil Ernest Hemingway vo svojom románe Komu zvonia do hrobu.
Popoludní si oddýchneme na jednej z najkrajších pláží Costa del Sol - Torremolinos.
V niektorej z miestnych krčmičiek si doprajeme andalúzske špeciality a vo večerných hodinách sa vrátime na ubytovanie. Nocľah.

3.deň:
Po raňajkách sa vyberieme za najväčšou atrakciou regiónu - Gibraltar - britskú zámorskú kolóniu. Je to ako kúsok Británie v Španielsku - červené telefónne búdky, typické britské jedlo a najväčšia atrakcia - voľne pobehujúce opičky.
Pokocháme sa úchvatným pohľadom z Gibraltarskej skaly.
Vo večerných hodinách návrat na ubytovanie.Nocľah.

4.deň:
Po raňajkách presun na letisko a odlet do Viedne v doobedných hodinách.

  INFO

Cena zahŕňa:

- leteckú dopravu Viedeň - Malaga - Viedeň, s letiskovými a servisnými poplatkami

- príručná batožina - rozmery 40 x 20 x 25 cm

- 3 x hotelové ubytovanie,  s vlastným soc. zariadením na každej izbe

- 3 x raňajky 

- sprievodca - počas celého zájazdu

- zákonné poistenie insolventnosti CK

 

Cena nezahŕňa:

- pobytová taxa - cca  4 € / osoba / noc 

- doprava v Španielsku cca 90 EUR / osoba 


Voliteľné príplatky:

- komplexné cestovné poistenie - možnosť zabezpečiť v CK - 2,50 EUR ( KOMFORT )  3,80 EUR ( EXTRA ) / osoba / deň (kompletné informácie nájdete nižšie)
- príplatok za jednolôžkovú izbu 150 EUR/os/zájazd - povinné pri obsadení izby jednou osobou
- batožina v max. rozmeroch 55 x 40 x 20 cm, max. 10 kg  - cca 46 EUR

- vstupy do pamiatok - ceny sa môžu vplyvom sezóny meniť, odporúčané vreckové cca 50 EUR

 • múzeum Pabla Picassa - 12,50 €  
 • pevnosť Alcazaba - 3,50 € 
 • býčia aréna Ronda - 8 € 
 • katedrála  Malaga - 4 €


CK si vyhradzuje právo zmeny programu vzhľadom na aktuálne okolnosti na mieste zájazdu. V prípade záujmu môže klient absolvovať individuálny program. Sprievodca nesprevádza klientov vo vnútri pamiatok.

 

INFORMÁCIE KU KOMPLEXNÉMU CESTOVNÉMU POISTENIU

Ponúkame k dispozícii nasledovné poistné balíky:

 1. balík KOMFORT cena 2,50 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, STORNO poistenia, ale storno poistenie je so spoluúčasťou 15%, a je limitovaný vekom, tj. pre osoby do 70 rokov
 2. balík EXTRA cena 3,80 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, úplne všetko vrátane STORNO poistenia. Storno poistenie je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno postenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo v čase / súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradu prvej zálohy za zájazd. Ak by sa cestovné poistenie uzatvorilo v iný deň (neskorší) ako si klient kúpil zájazd, alebo platil prvú zálohu za zájazd, tak je storno poistenie so spoluúčasťou 15%.

Cestovné poistenie kryje aj COVID udalosti!

 • Cestujete do zahraničia a boli ste pred cestou COVID - pozitívny?
 • Nachádzate sa v zahraničí a ste COVID – pozitívny?

 Poistenie storno poplatku, náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu platí aj v súvislosti s ochorením COVID-19

 V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19  

(A to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019, ostávajú nezmenené a naďalej platné!)

Pripoistenie PANDEMIA

Možnosť pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie, ktorou budú kryté náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do preventívnej karantény a náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení preventívnej karantény v zahraničí.

 

Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19

alebo inej epidémie/pandémie pre cestovné kancelárie

 

Rozsah pripoistenia je platný len pre poistené osoby, ktoré majú dojednané pripoistenie PANDÉMIA v návrhu poistnej zmluvy!

Poisťovateľ (UNIQA poisťovňa a. s.) hradí nad rámec Všeobecných poistných podmienok pre Krátkodobé cestovné poistenie – 2019 náklady súvisiace s pandémiou / epidémiou:

 

 1. Náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény:

- preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený ubytovaný, sa preukáže nákaza)

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na ubytovanie na základe doložených podkladov a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradného ubytovania obmedzené na rovnakú kategóriu hotela ako pôvodné ubytovanie a je plnené maximálne do doby ukončenia karantény. Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény hradí poisťovateľ len ak neboli hradené oprávneným miestnym orgánom v zahraničí.

 

 1. Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí:

- preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na náhradnú dopravu, na základe doložených podkladov, a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradnej dopravy obmedzené cenou letenky alebo cestovného lístka na ekonomickú triedu.

 

 1. Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre prípad nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na cestu do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak).

-Rozšírenie rozsahu poistenia storno poplatku o prípady, kedy poistený zdokladuje, že na Slovensku, ešte pred odjazdom do zahraničia mu nebolo umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku vzhľadom na zdravotné riziká súvisiace s COVID-19 a podozrenie na ochorenie poisteného. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistenia storno poplatku.

Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poistený doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť Slovensko na hraničnej kontrole krajiny susediacej so Slovenskom z dôvodu nesplnenia zdravotných podmienok potrebných na vycestovanie a podozrenie na ochorenie poisteného (za predpokladu, že o nesúlade svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť).

Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj pripoistenia PANDÉMIA. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia PANDÉMIA poistenému nevznikne, ak bolo dojednané po oznámení poistiteľa o ukončení predaja.

 

Pripoistenie PANDÉMIA je možné uzatvoriť len ako doplnkové poistenie k poistným balíkom KOMFORT ( cena balíčka je 3,70 EUR / osoba / deň )  alebo EXTRA ( cena balíčka je 5,00  EUR / osoba / deň )  Krátkodobého cestovného poistenia.

 

Poistné limity platné pre pripoistenie PANDÉMIA:

Územný rozsah Náklady na ubytovanie Náklady na náhradnú dopravu

Európa:                400 EUR (náklady na ubytovanie), 400 EUR (náklady na náhradnú dopravu)