ISLAND - CESTA HORÚCICH PRAMEŇOV


Typ zájazdu

Poznávacie


Krajina

Island


Lokalita

Island


Hotel

4 x s vlastným soc. zariadením na každej izbe


Strava

4 x raňajky


Doprava

Letecky


OPIS

Pozývame Vás spoznať jedinečný ostrov Island, ktorý je čoraz obľúbenejšou turistickou destináciou. Jedno z posledných miest, ktoré bolo osídlené ľuďmi.

Divoký Island predstavuje všetko, čo si môžete predstaviť pod pojmom „nespútaná príroda“.
Krajina si pre Vás pripravila nespočetné množstvo prírodných krás, ako sú ľadovce, sopky, vodopády, tmavé čadičové pláže, útesy, gejzíry, lagúny, či jazierka.

  CENNÍK ZÁJAZDU
Termín zájazduCena zájazdu odVoľné miesta
22.03.2022 - 26.03.20221099,00 €   1199,00 €  8%10 Objednať
19.04.2022 - 23.04.20221199,00 €   1299,00 €  8%11 Objednať
17.05.2022 - 21.05.20221099,00 €   1199,00 €  8%6 Objednať
  PROGRAM

 

1. deň:
Odlet na Island. Po prílete, presun do hlavného mesta Reykjavík. Návšteva najsevernejšej metropoly sveta – katedrála Halmgrímskirkja, islandský parlament, prístav so svojimi pôvodnými drevenými domčekmi a starými uličkami.
Futuristické stavby zastupuje najväčší skvost moderny Islandu- Harpo – sídlo Islandského symfonického orchestra, koncertná sieň a konferenčné centrum.
2. deň:
ZLATÝ OKRUH ISLANDU:
Navštívime najvýznamnejšie miesto islandskej histórie NP Þingvellir, miesto kde sa od seba oddeľujú eurázijskej a severoamerickej tektonickej dosky. Najväčšie prírodné jazero ostrova Thingvellir, mohutný “Zlatý” vodopád GULLFOSS, odkiaľ z 32 m padá voda do 2 km dlhej rokliny rieky Hvítá. Oblasť Haukadalur – jastrabie ÚDOLIE, kde sa nachádza slávny GEYSIR vytvorený v 13. storočí a v súčasnosti aktívnejší Strokkur (15-30 m). Na záver historická osada Skálholt, sídlo islandského biskupa s luteránskym chrámom, významné duchovné centrum Islandu.
Ubytovanie.
3. deň:
ZÁPADNÁ ČASŤ ISLANDSKEJ VRCHOVINY, vodopády Hraunfossar – súhrnné pomenovanie pre niekoľko menších i väčších vodopádov stekajúcich po dlhej lávovej stene do rieky Hvítá.
Pri návrate zastávka pri najsilnejšom a najvyššom termálnom prameni Európy – Deildartunguhver! Možnosť využiť štýlové kúpele a sledovať silu prameňa chrliaceho 180 litrov za sekundu s teplotou až 97 stupňov!
Potom pokračovanie v blízkosti ľadovca Langjökull a údolím krištáľovo čisté rieky Hvítá späť na ubytovanie.
4. deň:
POLOSTROV Reykjanes, bahenné výpary, sírne jazierka, stovky kráterov. Navštívime srdce geotermálnej oblasti Islandu GUNNUHVER, fumaroly, sírne výpary a bahenné kotla. Popoludní relax a odpočinok v Modrej lagúne, svetovo vyhlásené termálne kúpele, vytvorené uprostred lávového poľa, preslávené mliečne bielou farbou vody a vysokou koncentráciou solí.
Nocľah.

5. deň:
Raňajky. 
Presun na letisko a odlet v doobedných hodinách. 

 

  INFO

Aktuálne informácie o podmienkach vstupu do krajiny a návratu na Slovensko:

Vstup na Island https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/island-podmienky-vstupu-a-opatrenia-proti-sireniu-covid-19?_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fcestovanie_a_konzularne_info%2Fdetail%2F-%2Fasset_publisher%2FIw1ppvnScIPx%2Fcontent%2Fislandska-republika%3FdisplayMode%3D1


Návrat na Slovensko https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr

Cena zahŕňa:

- leteckú prepravu Viedeň / Budapešť  – Reykjavik – Viedeň / Budapešť vrátane letiskových poplatkov, (letisko podľa Vášho výberu)
- príručná batožina 40 x 20 x 20 cm
- transfery z a na letisko na Islande 
- 4 x ubytovanie v hoteloch / izby s vlastným sociálnym zariadením,
- 4 x raňajky,
- kvalitný sprievodca CK
- poistenie proti insolventnosti CK

Cena nezahŕňa:

pobytová taxa cca 5 €/osoba/ noc - platba na mieste,
- dopravu minivan / mikrobusom podľa programu 110 EUR

Nepovinné príplatky:

- komplexné cestovné poistenie - možnosť zabezpečiť v CK - 2,50 EUR ( KOMFORT )  3,80 EUR ( EXTRA ) / osoba / deň (kompletné informácie nájdete nižšie)
- príplatok za jednolôžkovú izbu 180 EUR/os/zájazd (povinné pri obsadení izby jednou osobou)

- príručná batožina 55 x 40 x 20 cm - 10 kg - cca 40 eur 

- vstupy do pamiatok – odporúčané vreckové cca 40 €   

- transfer Bratislava - letisko Viedeň - Bratislava - cca 24 € (záleží od záujmu klientov)

Termín:

22. 03. - 26. 03. 2022 - odlet z Viedne alebo Budapešti

19. 04. - 23. 04. 2022 - odlet z Viedne alebo Budapešti 

17. 05. - 21. 05. 2022 - odlet z Viedne alebo Budapešti CK si vyhradzuje právo zmeny programu vzhľadom na aktuálne okolnosti na mieste zájazdu. V prípade záujmu môže klient absolvovať individuálny program. Sprievodca nesprevádza klientov vo vnútri pamiatok.

 

INFORMÁCIE KU KOMPLEXNÉMU CESTOVNÉMU POISTENIU

Ponúkame k dispozícii nasledovné poistné balíky:

  1. balík KOMFORT cena 2,50 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, STORNO poistenia, ale storno poistenie je so spoluúčasťou 15%, a je limitovaný vekom, tj. pre osoby do 70 rokov
  2. balík EXTRA cena 3,80 EUR / osoba / deň - tento balík kryje liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť, poistenie úrazu, úplne všetko vrátane STORNO poistenia. Storno poistenie je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno postenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo v čase / súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradu prvej zálohy za zájazd. Ak by sa cestovné poistenie uzatvorilo v iný deň (neskorší) ako si klient kúpil zájazd, alebo platil prvú zálohu za zájazd, tak je storno poistenie so spoluúčasťou 15%.

Cestovné poistenie kryje aj COVID udalosti!

  • Cestujete do zahraničia a boli ste pred cestou COVID - pozitívny?
  • Nachádzate sa v zahraničí a ste COVID – pozitívny?

 Poistenie storno poplatku, náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu platí aj v súvislosti s ochorením COVID-19

 V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19  

(A to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú na zozname menej rizikových krajín. Ostatné ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019, ostávajú nezmenené a naďalej platné!)

Pripoistenie PANDEMIA

Možnosť pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19 alebo inej epidémie, ktorou budú kryté náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do preventívnej karantény a náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení preventívnej karantény v zahraničí.

 

Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19

alebo inej epidémie/pandémie pre cestovné kancelárie

 

Rozsah pripoistenia je platný len pre poistené osoby, ktoré majú dojednané pripoistenie PANDÉMIA v návrhu poistnej zmluvy!

Poisťovateľ (UNIQA poisťovňa a. s.) hradí nad rámec Všeobecných poistných podmienok pre Krátkodobé cestovné poistenie – 2019 náklady súvisiace s pandémiou / epidémiou:

 

  1. Náklady na náhradné ubytovanie spojené s umiestnením poisteného do karantény:

- preventívna karanténa nariadená oprávneným miestnym orgánom (napr. v hoteli, v ktorom je poistený ubytovaný, sa preukáže nákaza)

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na ubytovanie na základe doložených podkladov a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradného ubytovania obmedzené na rovnakú kategóriu hotela ako pôvodné ubytovanie a je plnené maximálne do doby ukončenia karantény. Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény hradí poisťovateľ len ak neboli hradené oprávneným miestnym orgánom v zahraničí.

 

  1. Náklady na náhradnú dopravu späť na Slovensko po ukončení nariadenej karantény v zahraničí:

- preventívna karanténa v súvislosti s nákazou napr. niekoho v hoteli

V prípade potreby predĺženia pobytu v zahraničí z dôvodu umiestnenia poistenej osoby do karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inej pandémie/epidémie, uhradí poistiteľ mimoriadne náklady na náhradnú dopravu, na základe doložených podkladov, a to maximálne do výšky limitu poistného plnenia.

Poistné plnenie je v prípade náhradnej dopravy obmedzené cenou letenky alebo cestovného lístka na ekonomickú triedu.

 

  1. Rozšírenie poistenia storno poplatku (zájazdu, rezervovanej zahraničnej cesty, cestovného lístka) pre prípad nesplnenia zdravotných podmienok v čase nástupu do verejného dopravného prostriedku, ktorý slúži na cestu do zahraničia (lietadlo, autobus, vlak).

-Rozšírenie rozsahu poistenia storno poplatku o prípady, kedy poistený zdokladuje, že na Slovensku, ešte pred odjazdom do zahraničia mu nebolo umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku vzhľadom na zdravotné riziká súvisiace s COVID-19 a podozrenie na ochorenie poisteného. Poistné plnenie sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistenia storno poplatku.

Poistenie sa vzťahuje aj na prípady, keď poistený doloží, že cestoval vlastným dopravným prostriedkom a nebolo mu umožnené opustiť Slovensko na hraničnej kontrole krajiny susediacej so Slovenskom z dôvodu nesplnenia zdravotných podmienok potrebných na vycestovanie a podozrenie na ochorenie poisteného (za predpokladu, že o nesúlade svojho zdravotného stavu so zdravotnými podmienkami potrebnými pre vycestovanie nevedel a nemohol vedieť).

Poistiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť predaj pripoistenia PANDÉMIA. Nárok na poistné plnenie z pripoistenia PANDÉMIA poistenému nevznikne, ak bolo dojednané po oznámení poistiteľa o ukončení predaja.

 

Pripoistenie PANDÉMIA je možné uzatvoriť len ako doplnkové poistenie k poistným balíkom KOMFORT ( cena balíčka je 3,70 EUR / osoba / deň )  alebo EXTRA ( cena balíčka je 5,00  EUR / osoba / deň )  Krátkodobého cestovného poistenia.

 

Poistné limity platné pre pripoistenie PANDÉMIA:

Územný rozsah Náklady na ubytovanie Náklady na náhradnú dopravu

Európa:                400 EUR (náklady na ubytovanie), 400 EUR (náklady na náhradnú dopravu)