Pravidlá súťaže o Zájazd do Morskej Viedne


Pravidlá súťaže o Zájazd do Morskej Viedne

ADRIA TRAVEL – 4.5.2019

 

Usporiadateľ súťaže:

ADRIA TRAVEL

Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica

IČO 50 108 638

IČ DPH: 2120176531

Názov súťaže: Súťaž o Zájazd do Morskej Viedne pre dve osoby

Účel a predmet súťaže: Účelom je propagácia spoločnosti, ktorá súťaž usporiadala. Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: Usporiadateľ súťaže zverejní súťažný status na Facebook fanpage https://www.facebook.com/AdriaTravelCK/. Status obsahuje výzvu, aby užívatelia sociálnej siete Facebook, ktorí cestovali s CK na veľkonočný zájazd do Pobaltia a Fínska, Toskánska, Transylvánie, Paríža, Ríma, Kampánie, na Fr. riviéru uverejnili najlepšiu fotografiu či video zo zájazdu.

Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

Spracovateľ osobných údajov: ADRIA TRAVEL, Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 4.5.2019 – 20.5.2019

Podmienky účasti v súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, zúčastnila sa veľkonočného zájazdu do Pobaltia a Fínska, Toskánska, Transylvánie, Paríža, Ríma, Kampánie, na Fr. riviéru s CK v roku 2019 a jej doručovacia adresa je na území Slovenskej republiky. Súťažiaci je povinný byť registrovaný na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), mať po celý čas trvania súťaže aktívny FB účet a splniť stanovené pravidlá súťaže. Súťažiaci sa taktiež zaväzuje dodržiavať pravidlá použitia siete Facebook, ktoré nájdete na: https://www.facebook.com/terms.php

Úplné znenie statusu:

Milí naši cestovatelia✈️

 

Pre tých z Vás, ktorí s nami boli na veľkonočnom zájazde v tomto roku, sme pripravili jedinečnú súťaž o zájazd do Morskej Viedne pre dve osoby

Podmienky súťaže:

1. Uverejnite do komentára Vašu najlepšiu fotografiu či video z Veľkonočného zájazdu do Pobaltia, Toskánska, Transylvánie, Paríža, Ríma, Kampánie, na Fr. Riviéru

2. Príspevok, ktorý bude mať najviac lajkov vyhráva

‼️Súťaž bude ukončená 20.5.2019. Výhercu vyhlásime 21.5.2019, sledujte náš FB profil

*termín a nástupné miesto bude podľa požiadaviek výhercu a dostupných kapacít CK

 

Ďalšie podmienky: Usporiadateľ je oprávnený jednostranne meniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu predĺžiť, skrátiť, prerušiť či úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na facebookovej stránke ADRIA TRAVEL, umiestnené v záložke INFORMÁCIE. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou ani si ju inak finančne plniť. Osoby, ktoré nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo budú konať v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek tomu stala jedným z výhercov, nemá nárok na výhru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť účastníka v prípade nevhodného alebo vulgárneho príspevku a tento príspevok taktiež zmazať. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy, ktoré súvisia s účasťou v súťaži. Myslená je predovšetkým funkčnosť siete Facebook. Usporiadateľ neručí za doručenie správy, prostredníctvom ktorej bude zasielaná informácia o výhre, a za doručenie výhry, zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže a osoby im blízke, ako aj ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na tejto súťaži, vrátane ich zamestnancov a osôb, ktoré sú blízke im alebo ich zamestnancom. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. Táto súťaž nie je sponzorovaná, schválená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Účastník súťaže je stotožnený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže, ako aj elektronickej sociálnej sieti Facebook.

Ďakujeme.

Usporiadateľ súťaže:

CK ADRIA TRAVEL Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika