KONTAKT


CK ADRIA TRAVEL zriadená spoločnosťou ADRIA -AVP s.r.o.

INFOLINKA A REZERVÁCIE ZÁJAZDOV

Mobil: +421 911 594464

email: zajazdy@traveladria.eu

Kontakt pre kolektívy, firmy, školy, teambuildingy, marketing: 0911 594464

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky - počas pracovných dní od 09:00 do 16:00

ADRIA TRAVEL zriadená spoločnosťou ADRIA - AVP sro

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v BB odd. Sro, vložka č. 15990/S

Sídlo: Potočná 36, 976 11 Selce

IČO:              44575904

DIČ:              SK 2022757209

Bankové spojenie:

Slovenská republika

VUB a.s.

č. ú.: 29 4989 8151/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0029 4989 8151


Orgán dozoru: SOI Banská Bystrica,
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica